Archive for نوامبر 2014

پيكربندي گيت وي هاي New Rock براي استفاده از دستگاه POS

هدف :

در اين سناريو طريقه پيكربندي گيت وي هاي NewRock براي متصل شدن به دستگاه POS بيان مي شود. ذكر اين نكته لازم است كه گيت وي هاي نيوراك انتقال ديتا را پشتيباني ميكنند با توجه با اين ويژگي امكان استفاده از دستگاه POS  فراهم مي شود.

 

مرحله اول :

ابتدا وارد گيت وي   FXS شويد،  از منوي Basic   وارد بخش FoIP شويد. گزينه Transparent and T.30 را انتخاب و سپس دقت كنيد كه تيك گزينه T.30 فعال شود. پس از انجام تغييرات Submit كنيد.

1_7_1

 

بیشتر

طريقه ترانك كردن گيت وي هاي نيوراك در Elastix

طريقه ترانك كردن گيت وي هاي نيوراك در  Elastix

هدف :

هدف از اين سناريو ارتباط گيت وي نيوراك با Elastix مي باشد. در اين سناريو مسيردهي تماسها از طريق خطوط شهري PSTN متصل شده به گيت وي نيوراك به سمت IVR الستيكس انجام شده و بلعكس آن شماره گيري هر داخلي الستيكس با استفاده از گيتوي به سمت خطوط شهري اتفاق مي افتد.

 

مرحله اول :

آدرس های IP در این مثال به صورت زیر انتخاب مي شود.

Elastix: 172.16.8.9

Newrock: 172.16.8.8

 

پس از وارد شدن به پنل الستيكس یک Trunk با اسمnewrock وبا مشخصات زیر ايجاد مي كنيد.

host=dynamic

type=friend

qualify=yes

username=newrock

secret=newrock

 

1_4_1

بیشتر

ارتباط IP-to-IP بين دو عدد گيت وي FXS و FXO نيوراك

ارتباط IP-to-IP بين دو عدد گيت وي FXS و FXO نيوراك

 

هدف :

هدف از اين سناريو برقراري ارتباط بين گيت وي FXS و FXO مي باشد. بدين ترتيب كه هريك از پورت هاي FXS قادر باشد با ديگر پورت هاي FXS در ارتباط بوده و از طريق پورت هاي FXO با خطوط شهري PSTN تماس برقرار كند. تماس هاي ورودي نيز از طريق FXO به FXS منتقل شود.

مرحله اول :

پس از وارد شدن به گيت وي   FXS در منوي Basic بخش Network آدرس IP را به 192.168.1.218 و آدرس گيت وي را به 192.168.1.1  تغيير دهيد

 1_1_1

بیشتر

نحوه ارتباط Soft Phone با گيت وي FXO نيوراك براي تماس هاي خروجي PSTN

 

نحوه ارتباط Soft Phone با گيت وي  FXO نيوراك براي تماس هاي خروجي PSTN

هدف :

هدف از اين سناريو برقراري ارتباط بين گيت وي FXO نيوراك با انواع نرم افزار هاي تلفني بر پايه SIP است. بدين ترتيب كه از طريق گيت وي FXO امكان برقراي تماس هاي خروجي براي انواع Soft Phone ها امكان پذير است. در اين سناريو نحوه پياده سازي شرح داده مي شود.

بیشتر

نحوه از بين بردن نويز ناخواسته محيط در گيت وي هاي FXO نيوراك

نحوه از بين بردن نويز ناخواسته محيط در گيت وي هاي FXO نيوراك

هدف :

هدف از اين سناريو كاهش و از بين بردن نويز ناخواسته محيط بر روي گيت وي هاي FXO نيوراك مي باشد. لازم به ذكر است كه گيت وي هاي نيوراك با استفاده از DSP هاي موتورولا در حالت پيش فرض نويز و اكو را حذف مي نمايند. در برخي حالات  موارد محيطي اثر زيادي بر گيت وي مي گذارنند كه باهث ايجاد نويز مي شود. از اين روش مي توان براي كاهش و حذف نويز اقدام كرد.

مرحله اول :

پس از وارد شدن به گيت وي ، به منوي Advanced و سپس به زير منوي Trunk برويد. در اين بخش گزينه هاي Gain  to IP  و Gain to PSTN به صورت پيش فرض  0 dbو -3db مي باشند. با تغيير اين پارامترها ميزان نويز را بررسي كنيد. پس از تعيين بهترين حالت، تغييرات را ثبت نماييد.

 1_3_1

  بیشتر

انتقال خطوط تلفن با استفاده از گيت وي هاي نيوراك سري قديم HX4 و MX8

انتقال خطوط تلفن با استفاده از  گيت وي FXS و FXO نيوراك به روش هات لاين

هدف :

هدف از اين سناريو انتقال خطوط PSTN از نقطه A به نقطه B با استفاده از گيت وي هاي FXS/FXO نيوراك مي باشد. روش كار بدين شكل است كه تمامي پورت هاي FXO به صورت هات لاين ( نظير به نظير ) بر روي پورت هاي متناظر گيت وي FXS منتقل مي شوند.

 

 

مرحله اول :

پس از وارد شدن به گيت وي   FXS در منوي Basic بخش Network آدرس IP را به 172.16.8.63 و آدرس گيت وي را به 172.16.8.1  تغيير دهيد. در قسمت Time Zone تهران را انتخاب كنيد.

 1_5_1

  بیشتر

فعال سازي كالر ايدي در گيت وي هاي نيوراك

فعال سازي كالر ايدي در گيت وي هاي نيوراك

هدف :

در اين سناريو طريقه فعال سازي Caller ID در گيت وي هاي نيوراك نشان داده مي شود. البته اين نكته را بايد گفت كه كليه گيت وي هاي نيوراك بصورت پيش فرض و اتوماتيك كالر ايدي را تشخيص مي دهند. در اينجا ما نحوه نمايش دادن آن را بيان مي كنيم.

بیشتر