Archive for پيكربندي IP-Phone

ارتباط گيتوي FXO نيوراك با IP-Phone ها بدون استفاده از IP-PBX

پیکربندی ارتباط گيتوي FXO نيوراك با IP-Phone ها بدون استفاده از IP-PBX

در این سناریو قصد داریم نحوه ارتباط بین IP Phone های نیوراک با گیت وی های FXO نیوراک را بدون نیاز به رجیستر شده IP Phone ها در مرکز تماس ، بصورت مستقل با گیت وی بیان کنیم.

در سناریو پیش رو فرض شده است که 4 تلفن آی پی و یک گیت وی FXO نیوراک داخل یک LAN می باشند.انتظارات ما از سیستم برای برقراری ارتباطات به شرح ذیل می باشد:

  • تمامی تلفن ها امکان برقراری تماس با یکدیگر را دارا باشند.
  • هر تماس خروجی از تلفن آی پی شماره 1 از طریق پورت 1 گیت وی FXO خارج شود و هر تماس ورودی به پورت 1 گیت وی FXO مستقیما به تلفن آی پی شماره 1 منتقل شود.
  • هر تماس خروجی از تلفن آی پی شماره 2 از طریق پورت 2 گیت وی FXO خارج شود و هر تماس ورودی به پورت 2 گیت وی FXO مستقیما به تلفن آی پی شماره 2 منتقل شود.
  • هر تماس خروجی از تلفن آی پی شماره 3 از طریق پورت 3 گیت وی FXO خارج شود و هر تماس ورودی به پورت 3 گیت وی FXO مستقیما به تلفن آی پی شماره 3 منتقل شود.
  • هر تماس خروجی از تلفن آی پی شماره 4 از طریق پورت 4 گیت وی FXO خارج شود و هر تماس ورودی به پورت 4 گیت وی FXO مستقیما به تلفن آی پی شماره 4 منتقل شود.

به این منظور باید IP تمامی تلفن ها و گیت وی به صورت static تنظیم شود. به عنوان مثال می توان بصورت زیر IP ها رو تنظیم کرد :

IP-GW_1

بیشتر