Archive for نحوه كپچر كردن

آموزش روش گرفتن TDM CAPTURE از گیت وی های نیوراک

آموزش روش گرفتن TDM CAPTURE از گیت وی های نیوراک

كارايي پارامتر Busy tone  جهت قطع آنی خطوط، بعد از اتمام مکالمه می باشد. اين پارامتر در كشورهاي مختلف، متفاوت است. استاندارد معرفی شده برای خطوط PSTN  درکشور ایران،  براي اين پارامتر در بازه زماني 425 تا 500 میلی ثانیه مي باشد. لازم به ذكر است كه، گیت وی های نیوراک سازگاری کامل با استانداردهاي مخابراتي در نظر گرفته شده در کشور را دارند. براي همين منظور با تنظیم پارامترهای مربوط به on time و off time بر روی 500 ميلي ثانيه در اکثر مناطق مخابراتی، Busy Tone بدون هیچ گونه مشکلی كار ميكند. با این حال، در برخی سناریوها به دلیل استاندارد نبودن پارامترهاي مربوط به خطوط شهری مخابرات و یا بوق تحویل گرفته شده از خروجی سانترال های قدیمی، با مشکل مشغول ماندن خطوط FXO در گیت وی ها روبرو هستیم. در این حالت می بایستی پارامترهای busy tone تحویل گرفته شده از مخابرات یا سانترال های قدیمی را به دست آوريم تا با تطبيق  گيتوي با سيگنال ورودي ، مشكل را حل كنيم، بدين ترتيب می بایستی از طریق منوی Tools/TDM capture در گيتوي  اقدام به capture گرفتن از مکالمه كنيم.

بیشتر