Archive for اكو

دلايل به وجود آمدن Double Talk ( بريده بريده شدن صدا) در گيتوي هاي ويپ

دلايل به وجود آمدن Double Talk ( بريده بريده شدن صدا) در گيتوي هاي ويپ

یکی دیگر از عمده مشکلات کاربران سیستم های VoIP ، بریده بریده شدن صدا در حین مکالمات همزمان در بستر خطوط شهری می باشد. به این معنی که در زمان برقراری تماس های داخل شبکه ، از کیفیت صدای مطلوبی برخوردار بوده اما به محض استفاده از خطوط شهری دچار افت کیفیت در مکالمات همزمان (صحبت کردن طرفین در يك زمان واحد) می شوند.

double talk

بیشتر

دلايل به وجود آمدن اكو در گيتوي هاي ويپ

دلايل به وجود آمدن اكو در گيتوي هاي ويپ

در این مقاله قصد داریم به بررسی دلایل بوجود آمدن اکو  در حین مکالمات در بستر VoIP بپردازيم، سپس روش های حذف اكو را در گیت وی های نیوراک بررسي كنيم.

در دسته بندی های اکو در سیستم های مخابراتی ، 2 نوع متداول از اکو وجود دارد که شامل اکوی استاتیک و اکوی امپدانس می باشند، هرچند منابع بوجود آورنده اکو بسیار متفاوت و گوناگون می باشند. یکی از عمده دلایل بوجود آمدن اکو ، استفاده از خطوط شهری غیر استاندارد می باشد. در حالت كلي تماس هایی که درون شبکه LAN برقرار مي شوند فاقد هر گونه اکویی می باشند، اما به محض ارتباط با خطوط شهری، در مکالمات با پدیده اکو مواجه می شویم. یکی دیگر از دلایل بوجود آمدن اکو در مکالمات، عدم تطبیق امپدانس بین سیستم های قدیمی و جدید ( به عنوان مثال عدم تطبیق امپدانس بین سیستم های 4 زوج و 2 زوج) می باشد.

echo

بیشتر